Vatricom kennismakelaar voor SPADE

Binnen het Stimuleringsprogramma Agro-biodiversiteit en Duurzaam Bodembeheer (SPADE) is Vatricom als één van de kennismakelaars bodem aangesteld voor Nederland. De land- en tuinbouw in Nederland staat voor de uitdaging om met behoud van hoge opbrengsten, te komen tot minder gebruik en afhankelijkheid van hulpstoffen of middelen als kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en beregening. Zowel de overheid, met name de ministeries van VROM en LNV en de provincies, en de agrarische sector in Nederland willen de invulling van het biodiversiteits- en bodembeleid voortvarend oppakken. In plaats van afwachten wat er aan Europese regels op de sector afkomt, gaan LTO en NAJK, samen met LNV en VROM, actief aan de slag met ideeën die rechtstreeks vanuit de sector komen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Doel van het Stimuleringsprogromma Agro-biodiversiteit en Duurzaam Bodembeheer in de land- en tuinbouw is om de kennis op het gebied van duurzaam bodembeheer en functionele agro-biodiversiteit te bundelen, uit te wisselen en te innoveren tussen en met de ondernemende agrariërs met het oog op een duurzame landbouw. Daarmee schept het project voorwaarden voor het bereiken van een win-win situatie voor de agrarische ondernemers en het milieu, door slim gebruik te maken van biodiversiteit en bodemeigenschappen. Voor meer informatie: www.spade.nl
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}