Ondernemer in BN De Stem

04/03/2011 Eric-Jan van Trijen is een jonge ondernemer (1985) die op een verantwoorde manier onderneemt. Van Trijen runt het bedrijf Vatricom in Halsteren, waarmee hij een 100 procent natuurlijke plantenvoeding produceert voor consumenten, tuincentra, hoveniers en biologische glastelers. Bedrijf: Vatricom. Eigenaar: Eric-Jan van Trijen. Plaats: Halsteren. Begonnen: februari 2007. Meevaller: steeds een beroep kun­nen doen op de juiste contacten. Tegenvaller: de omzet realiseren die begroot is. De manier waarop de plantenvoeding wordt ge­maakt, is niet alledaags, hij doet dit namelijk met speciale wormen. In de donkere ruimte van de loods van Eric-Jan van Trijen staan ontelba­re bakken met aarde opgesteld waarin wormen leven. Ze zorgen er voor dat een speciale aarde een hoog organisch stofgehalte krijgt. Deze universele plantenvoeding met de naam Ter­raXL verkoopt Van Trijen later zon­der wormen. TerraXL bevat gunstige plantenschimmels, bacteriën en enzy­men. Het verhoogt de voedingswaar­de van de tuin- of potgrond. Planten krijgen door deze plantenvoeding meer wortels en ze groeien sneller. Ook hebben ze meer weerstand te­gen ziekten en insecten. Voor de ge­bruiker is dit gunstig, want planten gaan langer mee en groeien mooier. De ouders van Eric-Jan van Trijen hebben een akkerbouwbedrijf. Voor Eric-Jan was het al vroeg duidelijk dat hij dit bedrijf in de toekomst over zal nemen. Eric-Jan: ’Maar een akker­bouwbedrijf overnemen, vond ik niet spannend genoeg. Ik wilde er nog iets naast doen wat volledig nieuw was en wat ik op mijn eigen manier kon op­starten en runnen. Daarnaast kent de akkerbouw veel pieken en dalen, ik zocht iets wat meer continuïteit bood het gehele jaar door. Mijn ouders wa­ren in het begin verbaasd. ’Wat moet je nou met die wormen?’, zeiden ze. Maar nu zien ze dat het bedrijf goed loopt en staan ze achter mijn pro­duct.’ Soms verschilt de mening van de jonge ondernemer van die van zijn ouders. ’Zo zegt mijn vader vaak, dat ik maar de hele dag in mijn kantoor zit en de productie niet aanstuur. Maar ik moet veel dingen vanuit kan­toor organiseren, zoals de marketing en de verkoop. Met de komst van computers is dit allemaal heel anders dan vroeger. Internet is een belang­rijk medium geworden.’ Nadat Eric-Jan aan de HAS als Top­klas( se) ondernemer was afgestu­deerd, werd hij geselecteerd om deel te nemen aan de Summer School van de Vrije Universiteit van Amsterdam en ABN AMRO. Met begeleiding van deskundigen op het gebied van ondernemen werden de ideeën van de aspirant-ondernemers uitgewerkt tot volwaardige businessplannen. Eric-Jan won hierbij de prijs voor de student met het beste ondernemings­plan. Het eerste jaar na het opstarten van zijn bedrijf viel Van Trijen weer in de prijzen. Dit keer met de Shell Li­veWIRE Young Business Award 2007 en hoort hij bij de vijftien beste innovatieve starters van 2007. Tevens staat zijn bedrijf op de 69e plaats van de landelijke MKB Innovatie Top 100 van 2008. De hele productieke­ten heeft Van Trijen in eigen hand. De productie vindt plaats in de loods bij zijn ouderlijk huis. Hij onder­neemt op een maatschappelijk verant­woorde manier. De loods verwarmt Van Trijen met een biomassaverwar­mingsketel. Fijne houtsnippers uit bos­sen en plantsoenen worden hiervoor bij hem aangeleverd. Op de vraag of deze manier van ondernemen niet veel geld kost, antwoordt Eric-Jan ontkennend. ’Deze manier kan ook geld opleveren. Zo is aardgas bijvoor­beeld drie tot vier keer zo duur. De milieu-investeringsaftrek zorgt er daar­naast voor dat je een bepaald percenta­ge van de investering kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps­belasting.’ ’Je vult het formulier in en je bent klaar. Veel ondernemers ver­wachten het niet, maar dit kost wei­nig moeite. En soms moet je op korte termijn dingen doen, om daar in de toekomst iets mee te bereiken en daar later dus profijt van te hebben.’ Meer informatie: Bedrijf: www.Vatricom.nl Product: www.TerraXL.nl
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}